Utylizacja i recycling zużytych opon

Jesteś tutaj: Strona główna Utylizacja i recycling

Specyfika naszej działalności regulowana jest prawnie przez ustawę z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej.


Tak skonstruowane przepisy wymusiły na producentach obowiązek odzysku większości (aktualnie ponad 70% wyprodukowanego tonażu) wyprodukowanych opon. Dodatkowo, przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej podlegają obowiązkowi ewidencji, składowania i przekazywania do odzysku zużytych opon.


Innymi słowy - jeżeli producenci opon nie odzyskają tonażu, który w sposób bezpośredni uzależniony jest od ich własnej sprzedaży, ponoszą konsekwencje finansowe.


Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, wspomniane 70% odzysku tonażu powinno zostać, w sposób odpowiedni, zagospodarowane, i tak:


- co najmniej 15% MUSI podlegać recyclingowi,

- pozostała część jest odzyskiwana (np. w postaci energii cieplnej – jest to tzw. odzysk energetyczny, w którym surowiec zamieniany jest na energię).


W naszym kraju opony w częściach lub całości spalane są w specjalnie do tego celu przystosowanych piecach (np. ciepłownie, cementownie).

W 2002 roku, z uwagi na konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów, do życia powołana została spółka Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.. Jej głównymi akcjonariuszami są Bridgestone, Continental, Dębica, GoodYear, Michelin i Pirelli. Aktualnie jest to największa organizacja odzysku zużytych opon w Polsce.

No dobrze, to gdzie jest miejsce dla CityRecycling?

Naszym zadaniem jest zbiórka zużytych opon z warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych oraz stacji demontażu pojazdów.


Zebrane opony są następnie segregowane według stopnia zniszczenia. Po segregacji opony wywożone są do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie w zależności od stopnia zniszczenia oraz jakości mieszanki, poddaje się je utylizacji.


Sama utylizacja polegać może na spalaniu w specjalnie przystosowanych do tego piecach (np. piece ciepłownicze, jako źródło energii) jak również na odpowiednim przetwarzaniu odzyskiwaniu surowców, np. granulatu gumowego, granulatu elastomerowego, ścinki czy chipsów.


Materiały te mogą być później wykorzystywane przy produkcji nowych opon oraz jako składnik innych materiałów, np. asfaltu.Pamiętaj! Masz obowiązek prawny odpowiednio utylizować zużyte opony! Nie wyrzucaj ich sam - skontaktuj się z nami a my odbierzemy je od Ciebie!


Pomagaj chronić środowisko!