Dokumenty do pobrania

Jesteś tutaj: Strona główna Dokumenty

Karta Przekazania Odpadu

Dokument wypełniany w momencie odbioru zużytych opon


Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639


Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Dz.U. 2005 nr 33 poz. 291


Prawo Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150


Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341


Wszystkie ustawy i ich uaktualnienia są dostępne na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl